MAŁY KONKURS RECYTATORSKI ETAP SZKOLNY

REGULAMIN KONKURSU:

Cele konkursu:

 • · popularyzacja literatury pięknej
 • · dbałość o kulturę żywego słowa
 • · promocja talentów
 • · rozbudzanie wrażliwości artystyczno – literackiej u dzieci

Termin i miejsce konkursu:

 • · 22 stycznia (wtorek) godz. 13.30 sala – j. polski I
 • · zgłoszenia przyjmują panie: Renata Łapka i Agata Trojak  do 18 stycznia

Zasady uczestnictwa:

 • · w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VI
 • · recytatorzy występują bez użycia mikrofonu i bez elementów inscenizacyjnych (rekwizyty, kostiumy, gestykulacja)
 • · uczestnik prezentuje jeden utwór poetycki samodzielnie przez siebie wybrany i opracowany ( o pomoc może zwrócić się do swojej nauczycielki języka polskiego lub pań z biblioteki)

Kryteria oceny i punktacja:

Oceny dokonuje jury powołane przez organizatorów wg następujących kryteriów:

 • · dykcja – do 5 pkt.;
 • · tempo – do 5 pkt.;
 • · intonacja – do 5 pkt.;
 • · zrozumienie utworu – do 5 pkt.;
 • · ogólne wrażenie -do 5 pkt.

Razem uczestnik może otrzymać maksymalnie 25 punktów.

Życzymy ciekawej wędrówki po niezmierzonym świecie poezji!

 

                                                                                   Organizatorzy

                                                                   Beata Jabłonowska-Naumuk

                                                                                     Renata Łapka

                                                                                     Agata Trojak