Lekcje wf-u na lodowisku

 

 

Od dnia 11 grudnia uczniowie klas szóstych pod opieką Sabiny Grela, dwa razy w tygodniu uczestniczą w lekcjach wf-u na lodowisku, udostępnionym nam nieodpłatnie przez władze gminy i pracowników MOSiK. O ile pogoda dopisuje przez godzinę zegarową, uczą się jeździć na łyżwach, albo doskonalą tą umiejętność. Na dzień dzisiejszy wszyscy uczniowie klas szóstych bezpiecznie poruszają się na łyżwach. Większość osób nauczyła się już jeździć tyłem, wykonywać przekładankę w przód, przysiady, skłony, jazdę jednonóż, w parach, w „wężu” lub „młynku”.

W imieniu uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców serdecznie dziękujemy władzom gminy i pracownikom MOSiK za możliwość korzystania na lekcjach z lodowiska i łyżew. Daje to naszym uczniom szansę poznania i opanowania podstaw nowej dyscypliny sportu, aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, również w okresie zimowym oraz utrwalenia zasad bezpiecznego zachowania się na lodzie.

Sabina Grela