Pomagamy

Samorząd Uczniowski postawił na to, aby pomagać innym.

W grudniu przeprowadzaliśmy dwie akcje. Pierwsza z nich to akcja „Góra Grosza”.  Uczniowie podczas przerw zbierali do wykonanych przez siebie skarbonek monety. Na początku stycznia zostaną zliczone i przesłane Towarzystwu „Nasz Dom”.

Druga akcja wymagała od Samorządu znacznie więcej energii, ale przyniosła znakomity efekt. W szkole została ogłoszona zbiórka rzeczy dla dzieci z Domu Dziecka w Wisełce. Zebraliśmy wiele wspaniałych zabawek edukacyjnych, maskotek, artykułów plastycznych oraz słodyczy.

Ponadto na początku grudnia zostały przygotowane woreczki z sianem oraz kartki świąteczne. Uczniowie wyznaczeni przez opiekuna S.U. sprzedawali je w szkole oraz poza jej terenem. Zebrano prawie 200zł, które zostały wydane na artykuły niezbędne do higieny osobistej.

Wszystkie podarki zostały odebrane przez pracownika Domu Dziecka.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc. Anna Wysocka