PASOWANIE NA UCZNIA.

Dnia 12X2012r. w Szkole Podstawowej w Dziwnowie obchodzono nie tylko Dzień Edukacji Narodowej.  Był to bardzo ważny dzień dla dzieci z klas pierwszych – PASOWANIE NA UCZNIA.

Wszystkie dzieci odświętnie ubrane po „zaliczeniu” wszystkich zadań przygotowanych przez wychowawczynie, przy aprobacie rodziców zostały przez Panią dyrektor pasowane na ucznia Szkoły Podstawowej w Dziwnowie.

Po pasowaniu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodkie rożki od rodziców.

W klasie czekała ich jeszcze jedna niespodzianka- słodki poczęstunek.

M.Szymańska