Rok Janusza Korczaka w Szkole Podstawowej w Dziwnowie – zdjęcia

„Jes­tem nie po to, aby mnie kocha­li i podzi­wiali, ale po to, abym ja działał i kochał.Nie obo­wiązkiem otocze­nia po­magać mnie, ale ja mam obo­wiązek troszcze­nia się o świat, o człowieka. „

Janusz Korczak