Konkurs Piosenki Religijnej

30 kwietnia 2012 roku, w naszej szkole odbył się Konkurs Piosenki Religijnej ,,Ojcu Świętemu Śpiewajmy”. Konkurs był poświęcony bł. Janowi Pawłowi II z okazji 7 rocznicy śmierci papieża, oraz 1 rocznicy Jego beatyfikacji.

Organizatorzy konkursu: Teresa Winiarska i August Wolniakowski.

Cel konkursu: – propagowanie piosenek o tematyce religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem ulubionych piosenek Jana Pawła II, jak również utworów o nim samym

–  kształtowanie uczuć religijnych

–  kultywowanie pamięci o papieżu

–  promowanie i rozwijanie młodych talentów

–  krzewienie współzawodnictwa.

W konkursie brali udział uczniowie klas III-VI. W dniu konkursu odbyło się losowanie wykonywanych przez reprezentantów poszczególnych klas piosenek.

Klasa IIIa wylosowała  ,,Święty uśmiechnięty”, klasa IIIb- ,,Zaufaj Panu”, IVa- ,,Czarna Madonna”, Va ,,Barka”, Vb- ,,Papież Słowiański”, VIa- ,,Zabierzesz mnie”, VIb- ,,Lolek”. Wszyscy uczestnicy konkursu pięknie wyśpiewali pieśni Janowi Pawłowi II, ale tak jak to już jest w każdym konkursie, trzeba było wybrać najlepszych.

Jury w składzie:

p. dyr. Barbara Brzozowska, ks Karol Wilczyński, przewodnicząca jury p. Renata Klimecka, p. Beata Jabłonowska-Naumuk i p. Zdzisława Herezo-Kaznowska oceniało: znajomość utworu, interpretację utworu/aranżacja, rytm, emocje/, wyraz artystyczny, oraz poprawność śpiewu.

I miejsce zajęła klasa Va, II klasa IIIa, III klasa VIb. Zwycięzcy otrzymali statuetki, wszyscy uczestnicy konkursu- dyplomy.

Naszym kochanym dzieciom i młodzieży bardzo dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy. Pragniemy również wyrazić serdeczne podziękowania tym wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły którzy zaangażowali się w przygotowanie i sprawne zorganizowanie Konkursu Piosenki Religijnej.

 

                                                                                 Teresa Winiarska i August Wolniakowski