Marsz dla Życia


X Szczeciński Marsz dla Życia- największy w Polsce, z dniem 22 kwietnia 2012r. przeszedł do historii.Zgromadził tłumy młodych ludzi, całe rodziny, ludzi starszych, także osoby niepełnosprawne oraz osoby duchowne. Wszystko po to, aby w spokojnym pochodzie przez miasto wojewódzkie, świadczyć o poparciu i szacunku dla życia ludzkiego- od poczęcia po naturalną śmierć.

W tym ok. 15 tysięcznym Marszu (dane z Internetu) znaleźli się przedstawiciele z naszej miejscowości,
w tym z naszej szkoły.
A niektórzy uczestnicy Marszu przyjechali aż z Krakowa, Poznania, z Zielonej Góry, Gdańska a nawet ze Słowacji.
Morze flag promujących życie, przygotowanych przez różne ruchy religijne, jak:
Civitas Christiana, Bractwo Małych Stópek, Kościół Domowy, Caritas;
setki flag biało- czerwonych, niezliczona ilość białych balonów, sympatyczni uczestnicy Marszu,
pełna zapału młodzież, która śpiewała, grała i wznosiła okrzyki, do tego słoneczna pogoda, to wszystko,
stworzyło niezapomnianą atmosferę i  chęć powrotu, tu, za rok.

Przygotowała Agnieszka Dzięcioł, uczestnik Marszu dla Życia