Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Po raz kolejny uczniowie przystąpili do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Sprawdzian rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał godzinę. Szóstoklasiści rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Do zdobycia było maksymalnie 40 punktów. Prace uczniów sprawdzać będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej, dlatego do sprawdzianu mieli obowiązek przystąpić i przystąpili wszyscy uczniowie klas szóstych. Jak napisali –  dowiemy się w maju. Na wyniki niecierpliwie czekają uczniowie, rodzice, wychowawcy i nauczyciele uczący w danej klasie.

                                                                                              Pedagog SP w Dziwnowie