Stypendia naukowe

Wykaz uczniów, którzy uzyskali w roku szkolnym 2011/2012 stypendium edukacyjne, sportowe i artystyczne.:

1. Zespół teatralny ,, Fantazja”

2. Zespół muzyczny ,, Szkwał”

3. Gracja Kalibabka

4. Estera Donart

5. Natasza Dziągwa

6. Agnieszka Kozłowska

7. Monika Łukaszew

Stypendia będą wypłacane jednorazowo lub miesięcznie  od dnia 01.02.2012r.  do 30.06.2012r.