Żywa lekcja historii


Dnia 21 lutego 2012 roku aktorzy agencji widowisk historyczno-edukacyjnych „ARKONA” zaprezentowali uczniom naszej szkoły ciekawą lekcję historii pod hasłem „Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, czyli podróż przez Polskę pierwszych Piastów”.

Spektakl obejmował informacje dotyczące kultury duchowej i materialnej dawnych Słowian. Aktorzy przybliżyli uczniom ważne wydarzenia z historii Polski w latach 965-1038 z wykorzystaniem tekstu mówionego, opartego na przekazach kronikarskich.

Współpraca aktorów z dziećmi polegała na przypomnieniu i utrwaleniu w bardzo przystępnej formie informacji z okresu wczesnego średniowiecza. Program przedstawienia zawierał ponadto pokazy walk wojów średniowiecznych w strojach i uzbrojeniu, właściwych temu okresowi. Uczniowie mieli również możliwość bezpośredniego kontaktu z replikami przedmiotów używanych w „Polsce pierwszych Piastów”.

Lekcja wywarła duże wrażenie na uczniach, którzy żywo reagowali na przedstawiane zdarzenia.

Agata Trojak