„Puzzelator”

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. W ramach projektu zostały zakupione różne ciekawe pomoce i materiały, które są wykorzystywane nie tylko na zajęciach z projektu, ale również na zajęciach nauczania zintegrowanego, plastycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych.

  

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 1 b układa nawet najwyższy poziom „Puzzelatora”.