Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

 

          

                          3 grudnia obchodzimy

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych,

 który został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając ten dzień ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Konwencja ONZ w sprawie osób niepełnosprawnych weszła w życie w Polsce 3 maja 2008 roku, a przez narody zjednoczone została przyjęta rezolucją A/RES/61/106 13 grudnia 2006 r.

W myśl zapisów konwencji osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym, a także równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacjiKażdego roku obchodom towarzyszy inna tematyka. Hasłem 2011 roku jest: „Razem dla lepszego świata dla wszystkich: udział osób niepełnosprawnych w procesie rozwoju”

W Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Publicznym „Pomerania” w Dziwnowie także spotykamy niepełnosprawne osoby; są to uczniowie, którzy z powodu choroby nie mogą korzystać z takich form nauki, jaką objęte są zdrowe dzieci. Uczniowie ci mają zagwarantowany dostęp do edukacji poprzez nauczanie indywidualne z pedagogiem specjalnym oraz zajęcia rewalidacyjne, czyli usprawniające różne zmysły i funkcje organizmu, np. prawidłowe mówienie, czytanie i pisanie, integrację sensoryczną, sprawność motoryczną, wzrok, słuch itd.

W sali nauczania indywidualnego i rewalidacji w Szkole Podstawowej oglądać można prace tych uczniów, które zostały wykonane wspólnie z uczniami zdrowymi. Natomiast na korytarzu Gimnazjum Publicznego znajduje się gazetka mówiąca o Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych.

     Zapraszam do czytania i oglądania.

                                                                          Beata Jabłonowska-Naumuk

                                                                       pedagog specjalny, tyflopedagog