Dbamy o zdrowie

     

Więcej wiemy, bo zdrowo jemy” – pod takim hasłem, 16 listopada zorganizowano dla uczniów klas I-III SP w Dziwnowie spotkanie edukacyjne, którego celem było zachęcenie dzieci do przestrzegania prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem zjadania codziennie 5 porcji warzyw , owoców lub picia soków.

Impreza rozpoczęła się przedstawieniem pt. „Jesień w sadzie”.

Młodzi aktorzy, członkowie szkolnego koła teatralnego prowadzonego przez p. Annę Krzewinę – Pelasik, w pięknych strojach (przygotowanych przez rodziców i p. A. Krzewinę – Pelasik) przedstawili nam wesołą inscenizację z owocami w rolach głównych. Dzieci wzorowo wypowiadały swoje kwestie, śpiewały piosenki i tańczyły w rytm wesołej poleczki.

Przedstawienie było pełne humoru, a dziecięcy wdzięk aktorów sprawił, że wszyscy doskonale się bawili.

O prawidłowych nawykach żywieniowych i zdrowym stylu życia opowiadała dzieciom pielęgniarka szkolna p. Anna Gawłowicz. W sposób przystępny przedstawiła naszym uczniom Piramidę zdrowia, zachęcała do częstego spożywania owoców i warzyw oraz aktywności fizycznej. Podsumowaniem spotkania były książeczki-komiksy dla każdego dziecka pt. „Kodeks zdrowego życia” autorstwa Szarloty Pawel, które otrzymaliśmy z PSSE w Kamieniu Pomorskim. Wychodząc ze spotkania, dzieci częstowały się mandarynkami, których sponsorem była Rada Rodziców.

Zajęcia dotyczące promocji zdrowia i zdrowego stylu życia realizowane są w naszej szkole cyklicznie w ciągu całego roku szkolnego. Bierzemy udział w europejskim programie edukacyjnym „Owoce w szkole” dofinansowywanym z budżetu UE, w programie 5 porcji warzyw i owoców” oraz w akcji finansowanej przez Agencję Rynku Rolnego „Mleko w szkole”.

Obok tego, aby uświadamiać zarówno dzieciom jak i dorosłym jakie korzyści płyną z racjonalnego trybu życia, nauczyciele organizują różnorodne zajęcia i akcje edukacyjne, przygotowują też ciekawe gazetki ścienne.

  Bożena Dudka