Zajęcia dla uczniów realizowane w postaci zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011/12

 

  1.  Zajęcia zwiększające szansę edukacyjną uczniów

 

Wymagania

Rodzaj zajęć

Nazwisko

nauczyciela

Liczba godzin tygodniowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

(koła)

koło komputerowe

I-III

E. Trzebińska

1

koło komputerowe Ib

M. Szumna

1

koło teatralne

A. Krzewina -Pelasik

2

kolo plastyczne

E. Milczarek

1

koło matematyczne

J. Ławrynowicz

1

szachy

J. Rasiński

P. Łukasiewicz

3

kolo wokalne

R. Klimecka

1

koło liturgiczne

A. Dzięcioł

1

brd

koło bezpieczeństwa ruchu drogowego

M. Romańczyc

1

koło komputerowe  IV – VI

M.  Romańczyc

1

Liga Ochrony Przyrody

A. Wesołowska

1

 

 2. Projekty

 

 

Wymagania Rodzaj zajęć Nazwisko nauczyciela liczba godzin
projekty Zdążyć przed powodzią

B. Jabłonowska- Naumuk

20

edukacja historyczna (patriotyczna)Podróże w czasie i przestrzeni…Pomorze Zachodnie dawniej i dziś

R. Łapka

36

projekt językowy Performance – zespół teatralno-językowy( język angielski IV-VI)

E. Borkowicz

72

edukacja zdrowotna Zdrowo jem, więcej wiem(I-III)Aktywnie po zdrowie(IV-VI)edukacja czytelniczaCztery pory roku w literaturze

B. Dudka

 

zespół oświaty zdrowotnej wychowawcy I-III

wychowawcy IV-VI

D. Krzysztopik

36

Mały sport-wielka radość

M. Romańczyc

A. Wolniakowski

36

 Projekt artystyczny Poznajemy świat zmysłami

E. Milczarek

M. Szymańska

36

36

 

3.  Zajęcia z uczniem zdolnym

 

Wymagania Rodzaj zajęć Nazwisko nauczyciela Liczba godzin tygodniowo
zajęcia z uczniem zdolnym- praca indywidualna zajęcia z matematyki M. Hołdyńska  K. Guglas

1

1

zajęcia z przyrody E. Lewandowska

1

zajęcia wokalne i indywidualne R. Klimecka

2

zajęcia wokalne:Schola T. Winiarska

1-2


  1. 4. Praca z uczniem mającym trudności w nauce 


Wymagania Rodzaj zajęć Nazwisko nauczyciela Liczba godzin tygodniowo
praca z uczniem ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się Język polski A. Trojak

2

Praca z uczniem mającym problemy ze znajomościąj. polskiego D. Krzysztopik  R. Łapka   Z. Herezo-Kaznowska

1

1

1

zajęcia z przyrody E. Lewandowska

1

zajęcia terapeutyczne Z. Herezo-Kaznowska

1

 zajęcia ogólnorozwojowe B. Dudka
trudności z j. niemieckiego B. Ananicz

1

z. logopedyczne M. Janawa

1

 

5.   Zajęcia sportowe

 

Wymagania Rodzaj zajęć Nazwisko nauczyciela Liczba godzin tygodniowo
 zajęcia sportowe Mały sport- wielka radość A. WolniakowskiM. Romańczyc

1

zajęcia na basenie A. Wolniakowski

1

organizacja imprez sportowych S. GrelaA. Wolniakowski

1

1

SKS S. Grela

2

Doskonalenie gier zespołowych i rozgrywki S. Grela

2 razy po 2 godz.