KALENDARZ KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU 2011/2012

KONKURS

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN

Szkolny konkurs Najlepszy sportowiec; Sportowa Rodzina

Sabina Grela

cały rok szkolny

Konkursy plastyczne

Ewa Milczarek

Konkurs humanistyczny

Agata Trojak

Renata Łapka

październik

Konkurs matematyczny z elementami przyrody

Janina Ławrynowicz-Wiśniewska

Krystyna Guglas

Monika Hołdyńska

Różaniec światłem życia – plakat

Teresa Winiarska

Bądź bezpieczny na drodze

konkurs plastyczny  dla klas    I-VI

Mirosława Romańczyc

August Wolniakowski

Konkurs czytelniczy

Biblioteka

listopad

Konkurs Stypendiada polonistyczna

Agata Trojak

Konkurs czytelniczy dla klas IV Mikołajki z Mikołajem

Biblioteka

grudzień

Szkolny konkurs wiedzy o ruchy drogowym dla klas I-III

Mirosława Romańczyc

August Wolniakowski

Konkurs recytatorski

Agata Trojak

Renata Łapka

styczeń /luty

Konkurs recytatorski dla klas I-III (etap szkolny)

Anna Krzewina-Pelasik

Ewa Trzebińska

luty

Szkolny Konkurs Wiedzy              o Wielkiej Brytanii

Elżbieta Borkowicz

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Beata Jabłonowska-Naumuk

luty/marzec

Szkolny konkurs o ruchu drogowym dla klas IV-VI

Mirosława Romańczyc

August Wolniakowski

Konkurs Piosenki Angielskiej

Elżbieta Borkowicz

marzec

Olimpus z języka angielskiego

Elżbieta Borkowicz

Olimpus z języka polskiego

Agata Trojak

Wojewódzki Konkurs Powodziowy

Beata Jabłonowska-Naumuk

Sabina Grela

marzec/kwiecień

III etap konkursu o Janie Pawle II

Teresa Winiarska

Powiatowy Konkurs na Kartę Rowerową (BRD)

Mirosława Romańczyc

August Wolniakowski

Konkurs ortograficzny                  dla klas II-III

Anna Krzewina-Pelasik

kwiecień

Konkurs matematyczny

1 z 10

Janina Ławrynowicz-Wiśniewska

Krystyna Guglas

Monika Hołdyńska

maj

Konkurs na Mistrza Ortografii

klas IV-VI

Agata Trojak

Konkurs na najpiękniejszy kącik przyrodniczy klas I-III

Z. Herezo-Kaznowska

Rada Uczniów

październik

Konkurs na najładniejszego stracha ( z okazji Hallowen)

dla klas IV-VI

Z. Herezo-Kaznowska

Rada Uczniów

październik

Konkurs na najładniejszy wystrój klasy z okazji świąt Bożego Narodzenia             dla klas I-VI

Z. Herezo-Kaznowska

Rada Uczniów

grudzień