KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI, PROGRAMÓW, PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/12

 


 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin wykonania

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.Ślubowanie uczniów klas I.  Apel ogólnoszkolny  Dyrektor Opiekun RU

1 IX

2. Dni samorządności

Sprzątanie świata

 Kampania wyborcza Wybór samorządu szkolnego Udział klas IV-VI w akcji Sprzątanie świata  Opiekun RU  wychowawcy A.Wesołowska

IX

3. Dzień Edukacji Narodowej 

 

Pasowanie na ucznia

klas I

 

 

 

 * Uroczyste spotkanie uczniów, rodziców, wychowawców      klas z okazji DEN, * występy koła teatralnego i wokalnego,* spotkanie nauczycieli, emerytów i pracowników szkoły z    Radą Rodziców i społecznością szkoły,Uroczysty apel z udziałem Dyrektora, uczniów i rodziców.  Dyrektor Opiekun RU A.    Pelasik, R. Klimecka 

 

Dyrektor

M. Szumna

R. Klimecka

14 X

17 X

5. Cztery pory roku z literaturą- jesień.  Czytanie w bibliotece   Biblioteka

X

7. Pamiętamy o zmarłych  Sprzątanie grobów, zapalanie zniczy  Opiekun RU  wychowawcy klasn-le  religii

X

8. Święto Niepodległości  *Udział szkoły w gminnych uroczystościach kościelnych i  państwowych, * uroczysty apel ogólnoszkolny,* gazetki, wystawy.  Wychowawcy klas

A.  Pelasik

R. Klimecka R. Łapka

Opiekun RU biblioteka

10 XI

9. Dzień Pracownika Socjalnego  Spotkania z pracownikami OPS-u. Śniadanie daje moc – projekt edukacji zdrowotnej               pod patronatem Kuratora Oświaty  Z. Herezo B.Dudka E.Trzebińska

21 XI

8 XI

10. Dzień Pluszowego Misia  *spotkanie integracyjne klas I-III *czytanie z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”  M.  Szymańska  biblioteka

25 XI

11. Projekt edukacji zdrowotnej klas I-III  „Zdrowo jemy- więcej wiemy”  projekt Przedstawienie teatralne. Jesień w sadzie – występ koła teatralnego  B. Dudka, A. Pelasik Pielęgniarkazesp. edukacji  zdrowotnej

XI-IV

12. Andrzejki  Organizacja wróżb w klasach Dyskoteka klas IV-VI  wychowawcy Opiekun  RU

XI

13. Podsumowanie Roku Cz. Miłosza i Marii Skłodowskiej – Curie  *ciekawe lekcje historii i polskiego o życiu  i twórczości  wielkich Polaków, *gazetki i wystawki,*prezentacje multimedialne  n-le j. polskiego           i historii biblioteka M.Romańczyc

XI

15. Wieczór kolęd.Warsztaty plastyczne.  *Wieczór kolęd w bibliotece *Życzenia piórem pisane  biblioteka E. Milczarek

XII

16. JasełkaImpreza środowiskowa  *Jasełka w szkole *Wigilie klasowe*Wigilia pracowników szkoły i emerytów*Jasełka dla mieszkańców Dziwnowa  Dyrektor A. Pelasik, R. KlimeckaE. Milczarekwych. klas

XII

17. Podsumowanie I półrocza  *Apel- prezentacja osiągnięć uczniów za I półrocze *Spotkanie z rodzicami (prezentacje multimedialne, występ  koła wokalnego, prezentacja osiągnięć uczniów za I okres).  Dyrektor,  pedagog,wych. klas, R.Klimecka

I połowa lutego

18. Bezpieczne ferie  Apel ogólnoszkolny  pedagog,  M.Romańczyc A.Wolniakowski

I połowa stycznia

19. Bal karnawałowy  Zabawa integracyjna dla klas I-III Dyskoteka dla klas IV-VI  Opiekunowie grup  wiekowych wych. klas Rada Rodziców

II

20. Pasowanie na czytelnika  Uroczystość dla klas I *występ koła teatralnego.  biblioteka A.Pelasik

II

21. Dzień Dobrych Życzeń  Walentynki w klasach. Kabaret w szkole – występ koła teatralnego  wych. klas A.Pelasik

II

22. Cztery pory roku z literaturą- zima  Czytanie z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”  biblioteka

II

23. Ratujemy i uczymy ratować  Projekt dla klas I-III  B. Dudka    E.Trzebińska

   Rekolekcje

24. „Trzymaj formę”- projekt edukacji zdrowotnejJan Paweł II i jego pasje  *Aktywnie po zdrowie *Wiosenny turniej sprawnościowy dla klas IV-VI*gry i zabawy dla klas I-III- apel   B. DudkaS. Grela A. Wolniakowski

n-le klas I-III

A. Dzięcioł

   Rekolekcje

25. Projekt

„ Jestem wolny od nałogów”

 Gminny sejmik- projekt realizowany wspólnie z placówkami  oświatowymi gminy i AA  Z. Herezo-  Kaznowska-  koordynator

21 marca

26. Szukamy wiosny  *apel grupy wiekowej klas I-III *wielkanocna wystawa twórczości dziecięcej  M. Szumna wych. kl.  I-III

III

27. Dzień Patrona  *apel ogólnoszkolny *złożenie kwiatów pod pomnikiem pamięci  pedagog, wych.  klas,  Dyrektor,

III

28. Projekt „Tydzień z Januszem Korczakiem”  projekt dla klas I-VI występ koła teatralnego  opiekunowie grup  wiekowych,  wychowawcy klas,n-le  przedmiotów  A.Pelasik

IV

29. Spotkania w bibliotece  *Popołudnie z Pippi Langstrumpf * Cztery pory roku z literaturą- wiosna* Biblioterapia – występ koła teatralnego  biblioteka A.Pelasik

IV- V

30. Dzień Ziemi  Zielony marsz – Happening uczniów klas I-VI  n-l przyrody  wych. klas

20 kwietnia

31. Święto Konstytucji

3 Maja

 *Udział szkoły w gminnych uroczystościach kościelnych i  państwowych, * uroczysty apel ogólnoszkolny,* gazetki, wystawy  wych. klas A. Pelasik R. KlimeckaR. ŁapkaOpiekun RU biblioteka

27 IV

32. „Ruch i gwar to zabawy czar”  Międzyszkolny turniej sprawnościowy dla klas I-III           z  udziałem zaproszonych szkół  wych. klas I-III

V

35. Bezpieczne wakacje  Impreza promująca bezpieczne zachowania, wręczenie kart  rowerowych       Z. Herezo                          S. Grela  M.Romańczyc A.Wolniakowski

VI

36. Uroczyste zakończenie roku szkolnego  Akademia  Dyrektor Opiekun RU

29 VI