REALIZUJEMY PROJEKT UNII EUROPEJSKIEJ.

 

Szkoła Podstawowa w Dziwnowie od listopada realizuje projekt Unii Europejskiej Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ma charakter systemowy i jego założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych poprzez indywidualizację zajęć w klasach I-III.
Łącznie projektem objętych zostało 74 uczniów.   Zajęcia będą prowadzone w blokach:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej;
  •  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne;
  • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie.

Na realizację projektu szkoła we współpracy z Urzędem Gminy  (Panem Ł. Dziochem) pozyskała kwotę 39 437  zł.

                                                                                       B. Brzozowska- dyrektor SP w Dziwnowie