KONKURS MATEMATYCZNY

   Od kilku lat najzdolniejsi uczniowie klas VI biorą udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym z Elementami Przyrody organizowanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania. Konkurs ten przebiega trzyetapowo: etap szkolny, eliminacje rejonowe i ostatni etap wojewódzki.

 Eliminacje szkolne odbyły się 10. 10. 2011 r., w którym wzięło udział 6 uczniów. Po przeprowadzeniu testu pisemnego wyłoniono 3 uczniów, którzy otrzymali największą ilość punktów i będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach rejonowych.
Lauretami konkursu szkolnego zostali:

1. Mietluk Kacper z kl. VI a

2. Łukaszew Monika z kl. VI b

3. Kalibabka Jerzy z kl. VI a.

Krystyna Guglas