Nowy rok szkolny.

Witaj szkoło !

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2011/2012. Do szkoły wróciliśmy wypoczęci i pełni zapału do pracy. Dla niektórych jest to pierwszy rok nauki, dla innych ostatni. Pierwszoklasiści dopiero będą uczyć się czytać i pisać, drugo-                i trzecioklasiści – doskonalić te umiejętności, czwartoklasiści pocić się nad ułamkami i ortografią. Jeszcze trudniej będą mieć piątoklasiści.

Klasy szóste przygotują się do sprawdzianu podsumowującego szkołę podstawową.

Przysięga klas pierwszych.

Klasy I-III realizują nową podstawę programową, która jest systematycznie wdrażana. Szkoła w dalszym ciągu uczestniczy w programie „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.

Priorytetem roku szkolnego 2011/2012 jest rozbudzanie wśród uczniów pasji. W naszej szkole uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w ramach projektów zaproponowanych i opracowanych przez nauczycieli. Nowością jest współdecydowanie uczniów w wyborze dyscypliny sportowej, którą chcą doskonalić na lekcjach wf-u.

Z nadzieją i optymizmem przystępujemy do nauki, licząc na jeszcze lepsze wyniki.

Agata