Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Olimpus”

       Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły mogą pochwalić się osiągnięciami  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Olimpus”, która promuje uczniów wykazujących się wiedzą  i umiejętnościami z różnych dziedzin. Tytuł Szkolnego Olimpusa zdobył Mateusz Gural z klasy VIb, który został laureatem olimpiady z matematyki i języka polskiego.

Tytuł laurata uzyskali:

(laureatem zostaje uczeń, który zdobył miejsce w pierwszej dziesiątce na szczeblu ogólnopolskim)

  • Język polski:

Mateusz Gural z klasy VIb (10. miejsce) – pod kierunkiem mgr Agaty Trojak.

  • Matematyka:

– Mateusz Gural z klasy VIb (2. miejsce) – pod kierunkiem mgr Krystyny Guglas.

– Patryk Wesołowski z klasy VIb (8. miejsce) – pod kierunkiem mgr Krystyny Guglas.

Cieszymy się, ponieważ są to znaczące osiągnięcia w skali całego kraju. Gratulujemy zwycięzcom i nauczycielom prowadzącym.