Już po sprawdzianie szóstoklasisty

Jak wszyscy uczniowie w naszym kraju 5 kwietnia o godzinie 9:00, także nasi szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Przygotowywali się do niego pod okiem swoich nauczycieli i wychowawców, klasa VI „a” p. Renaty Łapki, VI „b” p. Sabiny Greli. Odświętnie ubrani uczniowie, pełni emocji czekali na wejście na salę egzaminacyjną. Pani dyrektor, Przewodnicząca Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, życzyła szóstoklasistom jak najlepszego napisania sprawdzianu.

Przebieg sprawdzianu nadzorowali pedagog szkolny, Zdzisława Herezo – Kaznowska, p. Bożena Dudka, p. Danuta Krzysztopik, p. Krystyna Guglas i p. Agnieszka Tomczak. W opinii większości uczniów był to łatwy sprawdzian. Czy komuś udało się napisać na maksymalną ilość -40 punktów, przekonamy się 27 maja. Póki co, wszyscy uczniowie na podstawie dostępnych źródeł sprawdzają jak napisali prace i razem z nauczycielami czekają na oficjalne wyniki.