Ratownictwo Medyczne

Uczestnicy I Wojewódzkich Zawodów Ratownictwa Powodziowego ( organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ) spotkali się w naszej szkole na dwudniowym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Szkolenie to prowadzone było przez ratownika medycznego i strażaka zawodowego- p. Roberta Janiszewskiego. Na początku przekazał uczniom podstawowe zasady obowiązujące w ratownictwie medycznym, kolejność podejmowanych czynności ratunkowych oraz niezbędną wiedzę do udzielenia bezpośredniej pomocy poszkodowanemu lub choremu. Każdy mógł też zobaczyć profesjonalnie wykonaną resuscytację, czyli przywrócenie krążenia i oddychania, którą p. Robert pokazał na fantomie niemowlęcia oraz osoby dorosłej. Uczniowie mogli również zapoznać się z prawidłowym ułożeniem pacjenta w tzw. pozycji bocznej bezpiecznej. Następnie każdy z nich samodzielnie mógł wykonać wszystkie te czynności, bowiem już w maju, podczas rejonowych eliminacji zawodów ratownictwa powodziowego, będzie musiał wykonać je jak najlepiej samodzielnie.

Poza tym dzieci odpowiadały na pytania z wiedzy, jaką zdobyły podczas tych zajęć. Otrzymały też materiały w formie drukowanej, z których będą mogły korzystać na bieżąco, przygotowując się do zawodów. Następne spotkania będą dotyczyły wiedzy z zakresu powodzi i sposobów ograniczania jej skutków, a także z zakresu ratownictwa powodziowego. Naszym następnym gościem będzie więc ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego- p. Ryszard Morga. A dzielną drużynę przygotowującą się do reprezentowania naszej szkoły stanowią:
–         Emilia Kruczek
–         Alicja Szatanik
–         Adrianna Słysz
–         Oliwia Rogalska
–         Nikola Szymańska
–         Wiktoria Barcikowska
–         Patryk Wesołowski
–         Łukasz Proszowski.

Życzymy powodzenia!!!
Beata Jabłonowska- Naumuk