Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego „Skarby Dziwnowa”

I. Przepisy ogólne
1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna znajdująca się w Szkole Podstawowej w Dziwnowie przy ulicy Mickiewicza 27
2.Celem przyświecającym konkursowi jest:
· ukazanie pomników pamięci, zabytków, oraz piękna dziwnowskiego krajobrazu.
· upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki,
3. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Dziwnowie.
4. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej do 30.03.2011r.

II. Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 5 fotografii.
2. Fotografie należy dostarczyć w postaci zwykłego zdjęcia od fotografa, wydrukowanej formatu A5 lub A4 albo w postaci cyfrowej na nośnikach CD.
3. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, oraz numerem klasy. Na pracach należy umieszczać tytuł fotografii.
W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na nośnikach CD powyższe dane dotyczące każdego ze zdjęć mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
5. Organizator powołuje jury konkursu.
6. Jury ma prawo wyłonić spośród dostarczonych prac 3 pierwsze miejsca, przyznawać miejsca równorzędne jak i wyróżnienia.