Bezpieczne ferie

Dnia 10 lutego 2011 roku w Szkole Podstawowej w Dziwnowie odbył się apel dla uczniów klas I – VI, przygotowany przez Mirosławę Romańczyc, pedagoga szkolnego- Zdzisławę Herezo – Kaznowską i Augusta Wolniakowskiego,  dotyczący bezpieczeństwa  w czasie ferii zimowych.

Celem  apelu było zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się w czasie ferii, przypomnienie podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa podczas aktywnego wypoczynku zimowego i ukazanie sposobów uniknięcia niebezpiecznych sytuacji w trakcie zabaw zimowych.

Na apel zostali zaproszeni: – Funkcjonariusze Policji z Kamienia Pomorskiego i Dziwnowa – aspirant sztabowy Arkadiusz Pintal i młodszy aspirant Krzysztofa Sikora,

– zastępca Komendanta Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kamieniu Pomorskim – młodszy kapitan Daniel Kowaliński.

– kierownik przewozów szkolnych PKS Kamień Pomorski, pan Leszek Stańczuk i opiekun uczniów dowożonych do szkoły, pani Renata Skazalska,

– pielęgniarka szkolna, pani Anna Gawłowicz.

Zaproszeni goście przekazywali uczniom informacje o tym, jak bezpiecznie i mądrze spędzić ferie zimowe.

Niewątpliwie duże wrażenie zrobiła przygotowana na apel scenografia, której twórcami, pod okiem nauczycieli, byli sami uczniowie naszej szkoły.

Atrakcją artystyczną był występ uczniów z klasy III „b” i IV „a”, którzy zaprezentowali scenki z dobrymi radami na ferie zimowe -„Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie”, a także przypomnieli zasady poruszania się po drodze w czasie zimy.

Pamiętaj!

Na sankach i nartach:

 • · Baw się tylko w bezpiecznych miejscach, takich jak place zabaw i boiska.
 • · Nie zjeżdżaj na sankach z pagórków znajdujących się przy drogach, rzekach – nadjeżdżający samochód może nie zdążyć zahamować.
 • · Przed zjazdem dokładnie sprawdź czy w pobliżu nie ma krzaków, kamieni i nierówności.
 • · Wybieraj takie miejsca które znajdują się z dala od ulic, mostów, torów kolejowych.

Na lodowisku:

 • · Nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek i wykopów!
 • · Ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i na lodowiskach!

W zimie jezdnia jest śliska, dlatego:

 • · Zawsze przechodź przez jezdnię na przejściu dla pieszych.
 • · Zawsze przechodź przez jezdnię przy zielonym świetle.
 • · Nie przebiegaj przez jezdnię.
 • · Przed wejściem na jezdnię należy spojrzeć w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo.
 • · Nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio zza samochodu, bądź innej przeszkody.

Gdy wszyscy będziemy stosować się do tych zasad, to ferie spędzimy zdrowo i bezpiecznie.

Nasz projekt zyskał uznanie przedstawiciela Straży Pożarnej z Kamienia Pomorskiego, który stwierdził „Na szczególne wyróżnienie zasługuje Szkoła Podstawowa w Dziwnowie gdzie pod okiem opiekunów dzieci przygotowały bardzo ciekawy apel, przystrojono salę gimnastyczną w znaki drogowe, numery alarmowe i inne rysunki, jedne dzieci śpiewały piosenki o znakach odblaskowych, drugie recytowały rymowanki a inne odgrywały bardzo ciekawe scenki przestrzegające przed spowodowaniem nieszczęśliwego wypadku. Wszystkim dzieciom życzymy bezpiecznych, wesołych i długich ferii”.