Najlepsza klasa

NAJLEPSZA KLASA w I półroczu roku szkolnego 2010/2011

I miejsce i Puchar przechodni

Klasa IV a – średnia 4,83

Za uzyskanie najwyższych wyników w nauce i zachowaniu.

Wychowawca – Elżbieta Borkowicz

Pozostałe wyniki:

2. miejsce klasa Vb – 4,38

3. miejsce klasa VIb – 4,35

4. miejsce klasa VIa – 4,17

5. miejsce klasa IVb – 4,13

6. miejsce klasa Va – 3,70