Mikołajkowy Turniej szachowy

Zapraszamy na I Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP w Dziwnowie i  Prezesa UKS „Dziwna”, który rozpocznie się 11 grudnia 2010 godz. 11.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dziwnowie.

1. ORGANIZATORZY
Uczniowski Klub Sportowy „Dziwna”
Szkoła Podstawowa w Dziwnowie
Gimnazjum Publiczne „Pomerania” w Dziwnowie
Ognisko TKKF,, Sztorm”
2. TERMIN I MIEJSCE
11 grudnia 2010 godz. 11.00- kat. juniorów do 11 lat i od 12 do 16 lat
Sala Sportowa w Szkole Podstawowej, ul. Mickiewicza 27, Dziwnów
3. SYSTEM GIER
Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim 9-rund; P-15’ /kojarzenie komputerowe/
4. UCZESTNICY
Wszyscy amatorzy gry w szachy, bez względu na umiejętności, posiadaną kategorię szachową i przynależność klubową – po zaakceptowaniu przez organizatorów.
5. WPISOWE
Zgłoszenia kierować do: Jacek Rasiński tel. 785 645 024.
6. NAGRODY
PUCHARY- w każdej kategorii za 1,2,3 m.
Dyplomy- w każdej kategorii za 1,2,3 m.
Nagrody rzeczowe- w każdej kategorii za 1,2,3 m.
7. UWAGI ORGANIZACYJNE
Organizatorzy zapewniają posiłek regeneracyjny po 5 rundzie.
Kawa, herbata i ciasto bez ograniczeń.
Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
Zapraszamy do Dziwnowa
Prezes UKS „Dziwna”
Jacek Rasiński