Niewypały- Stop – Wezwij saperów

Z inicjatywy  Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie, dnia 9 października br. odbyło się w naszej placówce spotkanie z żołnierzami z Patrolu Rozminowania 8 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej, stacjonującego w Dziwnowie.

Zakończyło ono cykl imprez w naszej szkole związanych z „Dniami dla zdrowia i bezpieczeństwa”.
Spotkanie to miało na celu uświadomienie dzieciom i dorosłym zagrożeń związanych z niewypałami, nabycie wiedzy o właściwym trybie postępowania w przypadku znalezienia niewypału oraz zacieśnienie współpracy cywilno- wojskowej w ramach projektów edukacyjnych.


Po powitaniu gości przez panią dyrektor Barbarę Brzozowską oraz przez uczniów naszej szkoły, saperzy przedstawili prezentację multimedialną o pracy patrolu rozminowania, wyjaśnili zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału oraz przeprowadzili konkurs wiedzy dla uczniów. Przygotowali także tablice informacyjne na temat podstawowego sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo, wykrywaczy bomb oraz kombinezonów antywybuchowych EOD- 9 i SRS- 5.

Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszył się żołnierz ubrany w jeden z takich kombinezonów. Saperzy odpowiadali na pytania dzieci, prezentowali sprzęt specjalistyczny, rozdawali ciekawe ulotki i breloczki informacyjne z alarmowymi numerami telefonów.
Spotkanie zakończyły wspólne zdjęcia klas z żołnierzami oraz zaproszenie na kolejne, podobne akcje.
Dziękujemy pracownikom Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego ze Szczecina za pożyteczny i ciekawy projekt.