„CARPET READING – CZYTANIE NA DYWANIE” – projekt języka angielskiego  w klasach II

Projekt języka angielskiego „Carpet Reading – czytanie na dywanie” dedykowany jest uczniom klas II.  Mali czytelnicy biorą w nim udział od początku drugiego półrocza. Celem projektu jest rozbudzenie w uczniach zainteresowania językiem angielskim, uświadomienie potrzeby uczenia się tego języka, a także rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów. Czytaj dalej „CARPET READING – CZYTANIE NA DYWANIE” – projekt języka angielskiego  w klasach II

Dzień Bibliotekarza

Z  okazji Dnia Bibliotekarza, obchodzonego corocznie 8 maja, Biblioteka Publiczna w Dziwnowie oraz nasza biblioteka szkolna połączyły swoje siły,  wspólnie organizując zabawę literacką dla uczniów. Były zagadki, krótkie rozmowy o bohaterach książek, trochę śmiechu i niespodzianek. Czytaj dalej Dzień Bibliotekarza

POWIATOWY  PRZEGLĄD  PIOSENKI ESTRADOWEJ

26 kwietnia2019 r. odbył się w Międzyzdrojach Powiatowy Przegląd Piosenki Estradowej. Naszą szkołę reprezentowała Olimpia Emeschajmer ( klasa VI a ). W tym roku poziom artystyczny był wyjątkowo wysoki. Mimo, że Olimpia była najmłodszą uczestniczką w swojej kategorii udało jej się zdobyć wyróżnienie.  Gratulujemy Olimpii i życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

Renata Klimecka

WARSZTATY  Z  ROBOTYKI  DLA  UCZNIÓW  NASZEJ  SZKOŁY

     26.04.2019 roku zakończył się cykl zajęć z robotyki dla uczniów klas drugich. Warsztaty odbyły się 3 razy w Grodnie i były zorganizowane przez Centrum Współpracy Międzynarodowej. Uczniowie naszej szkoły w cyklu trzech spotkań:  „W świecie robotów”, „Robozwierzaki”„Sportowe rozgrywki robotów” nauczyli się nie tylko składać roboty,      ale je programować. Czytaj dalej WARSZTATY  Z  ROBOTYKI  DLA  UCZNIÓW  NASZEJ  SZKOŁY

Wielkanoc

 

Uczniowie klas piątych na lekcjach plastyki przygotowali stroiki dla pensjonariuszy Domu Seniora Słoneczny Dom w Dziwnówku. Dużo serca i pracy, włożyły dzieci,  w wykonanie elementów stroika, ale cieszy ich to, że sprawiają  komuś miłą  niespodziankę.

 

 

 

 

 

 

Milkar

 

 Międzygminny Konkurs Matematyczny

           

Konkurs Matematyczny odbył się w Kamieniu Pomorskim w SP nr 1

15. 03. 2019 r. Do konkursu przystąpiło 34 uczniów. SP w Dziwnowie

reprezentowała Magdalena Jańczak i Mikołaj Wilczyński.

I miejsce w kategorii klas V ,VI zdobyła Magdalena Jańczak.

Uczennica otrzymała dyplom uznania i nagrodę rzeczową.

Nauczyciel prowadzący-Janina Ławrynowicz-Wiśniewska.

W kategorii klas VII,VIII Mikołaj Wilczyński otrzymał wyróżnienie .

Nauczyciel prowadzący -Anna Wesołowska.

Gratulacje dla naszych uczniów i dalszych

sukcesów w dziedzinie matematyki.

Janina Ławrynowicz-Wiśniewska

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla rodziców

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub w szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek.

 • Dyrektor przedszkola/ szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki (1)
  i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
 • Zapewnienie opieki (4) ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
 • Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu przedszkole lub szkołę. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola, szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 • Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków.

Rodzicu, o czym powinieneś dowiedzieć się od dyrektora przedszkola, szkoły w sprawie strajku

 • Dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku.
 • Nawet jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole i szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach.
 • Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole/szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie. Dyrektor odpowiada za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły.
 • Rodzic ma prawo zapytać dyrektora w jaki sposób zapewni dziecku, uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach.
 • Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a przedszkole, szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty(6).

Podstawa prawna:

 • 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
 • 7  ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela(Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 • 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
 • 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 • 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 • 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

OGŁOSZENIE

Dziwnów, 05.04.2019r.

Drodzy Rodzice!!!

W związku z przewidywaną od 08 kwietnia 2019 roku akcją strajkową w placówkach oświatowych w Dziwnowie tj. Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” i Szkole Podstawowej informujemy, że wszystkie dzieci i uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę w swoich placówkach (będą to zajęcia opiekuńcze). Jednocześnie informujemy, że n/w świetlice środowiskowe na terenie Gminy Dziwnów w tym okresie będą czynne w godzinach od 800 do 1500.

– Świetlica Środowiskowa w Łukęcinie, ul. Słoneczna,

– Świetlica Środowiskowa w Międzywodziu, ul. Zatoczna 34,

– Świetlica Środowiskowa w Dziwnówku, ul. Nad Zalewem 1,

– Świetlica Środowiskowa w Dziwnowie, ul. Niezłomnych 3,

– Świetlica Środowiskowa w Dziwnowie, ul. Dziwna 4a.

          Zapraszamy do śledzenia informacji na bieżąco na stronie internetowej www.dziwnow.pl oraz w dzienniku elektronicznym Szkoły Podstawowej.

Burmistrz Dziwnowa